Jak zatrudnić Ukraińca?

Jak zatrudnić Ukraińca?

27 kwietnia 2022 Wyłącz przez admin

Obecnie w Polsce w związku z wojną przebywa kilka milionów Ukraińców. Chcąc pomóc naszym sąsiadom, organizowane są akcje humanitarne, warto jednak zauważyć, że pojawia się kwestia zatrudnienia przybywających z Ukrainy – ma to jednocześnie aspekt pomocowy, jak i ekonomiczny – w Polsce potrzebni są ludzie do pracy. Jak wyglądają formalności w związku z zatrudnieniem cudzoziemca?

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy 

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa znacznie ułatwia procedury zalegalizowania pobytu na terytorium Polski, co jest podstawowym zagadnieniem, jeśli mowa o tym jak zatrudnić Ukraińca. Zgodnie z treścią tej ustawy, zatrudnienie Ukraińców ma odbywać się na uproszczonych zasadach. Zawirowania prawne związane są z tym, że Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej ani EOG – stąd konieczność zmiany przepisów w kwestii zatrudnienia cudzoziemców. Ukraińcy muszą więc posiadać legalny pobyt i zezwolenie na pracę w Polsce – nawet jeśli praca odbywać się ma na zasadzie umowy cywilnoprawnej. 

 

Nowe przepisy wprowadzą zmiany!

W świetle nowych przepisów, które analizujemy, wjazd Ukraińców do Polski od 24 lutego 2022 r. uprawnia do legalnego pobytu w okresie 18 miesięcy od 24.02. Warto jednak pamiętać, że jeśli obywatel Ukrainy wyjedzie w tym czasie z Polski na okres dłuższy niż miesiąc, traci nabyte prawo legalnego pobytu. Co z Ukraińcami, którzy nie mają pieczątki Straży Granicznej przy wjeździe do kraju? Według przepisów mają oni 60 dni od dnia wjazdu na terytorium RP na złożenie wniosku do Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

mieszkania na sprzedaż mogilno

 

Jak zatrudnić obcokrajowca?

 

W przypadku obywateli Ukrainy, specustawa precyzuje, iż Ukraińcy, którzy zdobyli legalizację pobytu zgodnie z powyższą procedurą, są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności otrzymania zezwolenia na pracę. Zgodnie z zapisami, Ukraińcy mogą również legalnie świadczyć pracę przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół, roślin lekarskich na podstawie umów o pomocy przy zbiorach.