Szkolenia BHP online – skuteczny sposób na ochronę pracowników

Szkolenia BHP online – skuteczny sposób na ochronę pracowników

24 stycznia 2024 Wyłącz przez admin

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to jeden z najważniejszych aspektów pracy w każdej branży. Odpowiednie przygotowanie pracowników w zakresie BHP może zapobiec wypadkom i chorobom zawodowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, szkolenia BHP powinno się organizować co kilka lat dla wszystkich pracowników, a obowiązkowo dla nowych pracowników. W związku z pandemią COVID-19, popularne stały się szkolenia BHP online.

Kurs BHP – obowiązek pracodawcy

Zgodnie z art. 23711 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie i bezpieczne warunki pracy. W tym celu musi zapewnić pracownikom odpowiednie szkolenia w zakresie BHP. Szkolenia BHP powinno się organizować w sposób regularny, co kilka lat. W przypadku nowych pracowników, szkolenia BHP należy przeprowadzać w ciągu pierwszych 7 dni od rozpoczęcia pracy.

Szkolenia BHP online

W związku z pandemią COVID-19, popularne stały się szkolenia BHP online. Szkolenia te mają wiele zalet, takich jak:

  • oszczędność czasu i pieniędzy – szkolenia online nie wymagają dojazdu do siedziby firmy, co może pozwolić zaoszczędzić czas i pieniądze,
  • dostępność – szkolenia online są dostępne dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich lokalizacji,
  • elastyczność – szkolenia online można odbywać w dogodnym dla pracownika czasie i miejscu.

Czy szkolenia online są skuteczne?

Szkolenia BHP online mogą być skutecznym sposobem na przekazanie pracownikom wiedzy i umiejętności w zakresie BHP. Jednak ważne jest, aby szkolenia były dobrze przygotowane i prowadzone przez doświadczonego instruktora. Szkolenia BHP online powinny zawierać następujące elementy:

  • teoretyczne podstawy BHP – obejmujące zagadnienia takie jak przepisy BHP, zagrożenia w miejscu pracy, zasady postępowania w razie wypadku,
  • ćwiczenia praktyczne – umożliwiające pracownikom utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP. W przypadku szkoleń online z ćwiczeniami praktycznymi jest większy problem. Kursanci mogą jedynie na nie popatrzeć. Lepsza opcją jest szkolenie online ale w postaci live’a, dzięki czemu uczestnik może w trakcie zadawać pytania.