Legalne zatrudnienie pracowników z Ukrainy

Legalne zatrudnienie pracowników z Ukrainy

23 kwietnia 2018 Wyłącz przez admin

Wielu przedsiębiorców korzysta z możliwości zatrudniania obcokrajowców w swoich firmach. Każdy obcokrajowiec musi być zatrudniony legalnie, inaczej konsekwencje nielegalnego zatrudnienia ponosi pracownik oraz pracodawca. Warto wiedzieć, co zrobić, aby legalnie zatrudnić pracownika zza granicy oraz jaka organizacja może pomóc przygotować wszystkie formalności za nas.

Coraz częściej przedsiębiorcy zatrudniają pracowników zza granicy. Są to najczęściej Ukraińcy. Wykonują oni pracę na stanowiskach niższego szczebla. Zasadą obowiązująca na terytorium naszego kraju, która powinni przestrzegać Ukraińcy jest posiadanie przez nich uprawnienia do pobytu, wymagane jest również zezwolenie na pracę dla cudzoziemca.

Aby zatrudnić Ukraińca należy podjąć odpowiednie kroki:

  1. Wypełnienie oświadczenia dotyczącego pracy, jaka oferujemy cudzoziemcowi,
  2. Rejestracja oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  3. Przekazanie oryginału oświadczenia pracownikowi zza granicy,
  4. Poinformowanie Urzędu Pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez Ukraińca.

Zatrudnienie pracownika zza granicy musi być legalne! Inaczej nakładane są wysokie sankcje na pracodawcę. Za nieprzestrzeganie przepisów, dotyczących legalnego zatrudnienia pracowników zza granicy grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności.

Przedsiębiorstwa zajmujące się rekrutacja pracowników zza granicy

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy wiąże się wieloma formalnościami. Nie każdy pracodawca ma na to czas, lub wie, jak prawidłowo wypełnić dokumenty. Dlatego na naszym rynku możemy znaleźć firmy, które specjalizują się właśnie w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy i ich rekrutacją. Takie firmy zajmują się wszystkimi formalnościami od samego początku do końca. Przedsiębiorstwa takie służą również pomocą w wielu kwestiach dotyczących praw i obowiązków Ukraińców. Przykładem może być pomoc dla cudzoziemców w rozliczeniach podatków. Z usług takich przedsiębiorstw korzysta coraz więcej firm.